Klachtenprocedure samenaankoop

U hebt ingetekend op een raamovereenkomst voor een overheidsopdracht die door Koopkoepel werd uitgeschreven, maar ervaarde hiermee problemen? Wanneer het probleem voortvloeit uit bepalingen van het bestek en dus de contractuele voorwaarden betreft, kunt u via Koopkoepel klacht indienen.

Procedure

Uiteraard wendt u zich in eerste instantie tot de leverancier/aannemer om zo tot een oplossing te komen. Heeft dit niet het gewenste effect, dan kunt u de klacht via Koopkoepel naar de projectleider doorspelen.

Wanneer Koopkoepel ervaart dat de klacht meermaals binnenkomt, bundelen wij alle klachten betreffende dat project. De projectleider neemt dan contact op met de leverancier/aannemer en probeert tot een compromis te komen. Betreft het minimale wijzigingen, dan wordt met Koopkoepel overlegd of het optimaal is om hierop in te gaan. Eventueel wordt hierbij overlegd met de Raad van Bestuur. De beslissing wordt hierna naar de leden gecommuniceerd.

Betreft het dossier herhaaldelijke klachten die, hetzij een ernstige belemmering in de uitvoering van de opdracht, hetzij ernstige wijzigingen aan de uitvoering van de opdracht teweegbrengen, dan dient Koopkoepel hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden. In dit geval wordt in eerste instantie de aannemer/leverancier door Koopkoepel in gebreke gesteld, met een duidelijke termijn om tot een oplossing te komen. Eventueel wordt een schadeclaim opgesteld.

Indien er manifeste onwil is van de tegenpartij, wordt, afhankelijk van de procedure, het contract binnen de wettelijk gestelde termijnen stopgezet. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe procedure opgestart. De tegenpartij wordt op de hoogte gebracht vanaf welk moment de uitvoering effectief stopgezet zal worden.

Uw klacht indienen kan hier.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy