Koop-wijzer - tips & tricks bij dossiers

Met deze documenten willen we u op weg zetten:

Omtrent dossiers:

 • Hoe kies ik de juiste afvalzak? download
 • Wat mag er in de pmd-zak? download
 • Hoe omgaan met leveranciers in het kader van informatieveiligheid? download
 • Wat is het verschil tussen gegevensbescherming (GDPR) en informatieveiligheid? download
 • Algemene info rond brandblustoestellen download

Eigen aan de werking van Koopkoepel:

 • Inventaris, restcatalogus en andere producten download
 • Mini-competitie download
 • Het verschil tussen een overheidsopdracht en een koopvoordeel download
 • Een toegewezen leverancier biedt je een bijkomend contract aan? Wat nu? download
 • Ik heb een lopend contract dat afloopt tijdens de looptijd van het dossier van Koopkoepel. Kan ik inschrijven op het dossier? download
 • Info over prijsaanpassingen download
 • info over de mogelijke verlengingen in een dossier download
 • Korting contant zegt u? download
 • Verplichte afname download

Als ik bij Koopkoepel inschrijf op een dossier, dien ik dan ook effectief aan te kopen?

Ja, een inschrijving op een dossier is in feite hetzelfde als een overheidsopdracht voeren. Je bent gebonden aan het resultaat.
Bovendien is het zo dat een opdracht niet honoreren indruist tegen het principe van samenaankoop: wij hebben een verkeerd volume doorgegeven, de leverancier kan zijn woord niet houden omdat hij verkeerde info heeft gekregen. Zo benadeel je niet alleen de leverancier, maar vooral ook de medeleden. En in de toekomst verliest Koopkoepel alle geloofwaardigheid.
Trouwens, dit is de enige (wettelijk correct) werkende manier als aankoopcentrale.

Kan ik later inschrijven?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Enkel nieuwe leden kunnen dit.
Betreft het dossier geen overheidsopdracht, maar een aanbod, dan kan je wel nog laattijdig intschrijven. Wij doen dit enkel bij exclusieve aanbiedingen en voor kleinere uitgaven per voorziening. Koopkoepel onderhandelt de beste voorwaarden, en de leden kunnen hier gelijk welk moment op in gaan.

Mijn huidige leverancier geeft mij, na toewijzing van de opdracht waarin ik bij Koopkoepel inschreef, dezelfde of betere voorwaarden. Kan ik daar nog op ingaan?

Nee, want inschrijven op een opdracht van Koopkoepel is hetzelfde als zelf een overheidsopdracht uitschrijven. Je kunt dit niet zomaar terzijde schuiven, dit is een bindend engagement. Bovendien is er geen enkele garantie dat het hier wel degelijk over dezelfde diensten/producten gaat, met dezelfde algemene, administratieve en technische voorwaarden, dezelfde kwaliteitseisen….

Opdrachten die ik zelf moet uitschrijven, hoe begin ik er aan?

Koopkoepel voorziet opleidingen, specifiek gericht op de kleinere opdrachten voor de zorg- en welzijnssector. Deze worden hernomen vanaf 2020.

Ik dien een opdracht uit te schrijven, maar weet niet of Koopkoepel dit ook doet?

Kijk op onze website onder ‘samenaankoop’ en klik op ‘bekijk onze dossiers’. Vind je niet terug wat je zoekt, klik dan nog even op ‘bekijk ons voortgangsrapport’, want daar vind je terug welke nieuwe dossiers in de pijplijn zitten.

Ik hoor dat een dossier is toegewezen, maar dat staat nog niet zo op de site?

Dat kan. Na gunning in de raad van bestuur volgt een stand-still periode. Deze duurt minstens 15 dagen. Wordt er binnen die periode schorsing van het dossier gevraagd, dan kan deze periode gevoelig uitgebreid worden. Zolang een dossier niet op ‘gegund’ staat, kan deze beslissing dus herroepen worden.

Ik wil inschrijven op een dossier, maar dit kan blijkbaar niet?

Nee. In de periode tussen het sluiten van de inschrijfperiode en toewijzing kan er niet ingeschreven worden, en kan er ook geen laattijdige inschrijving aangevraagd worden. Gedurende deze periode wordt het bestek gepubliceerd, worden de offertes ingediend en beoordeeld.