Koopkoepel in corona-tijden

Koopkoepel in corona-tijden

De voorbije maanden waren een enorme uitdaging waarbij u en uw medewerkers in het oog van de orkaan stonden. Daarbij kwam de belevering van geschikt materiaal ook vaak in het gedrang. Er was een piek in het verbruik – een firma meldde ons dat de stock van 8 maanden op minder dan 8 weken beleverd werd.

Ook Koopkoepel heeft niet stilgezeten. Er was dagelijks contact met de diverse toegewezen leveranciers om de covid-gerelateerde producten en/of alternatieven bij de ingeschreven leden te krijgen.
Momenteel staan we in nauw contact met deze leveranciers om een tweede golf te kunnen opvangen.

We ontvingen eveneens de vraag vanuit Zorgnet Icuro en Vlaams Welzijnsverbond naar de opstart van een extra dossier rond beschermingsmateriaal. Op de raad van bestuur van juni 2020 werd beslist om hier niet op in te gaan.
Koopkoepel heeft toegewezen dossiers in deze materies nl. Salubris voor het dossier hygiënische handontsmetting en WM Supplies voor verzorgingsmateriaal waarin deze producten zijn opgenomen. Nieuwe dossiers met deze producten zouden in concurrentie gaan met onze eigen dossiers. Daarnaast kan Koopkoepel de kwaliteit van de producten niet garanderen, gezien de markt overspoeld wordt door fraudeurs die ongeziene prijzen vragen. De omvang en de risico’s verbonden aan dergelijk groot dossier overstijgen de mogelijkheden van Koopkoepel. Er werd dan ook aangeraden dat de betrokken koepels bij de overheid bepleiten dat er beleverd wordt vanuit de overheid zodat de leden dit niet elk voor zichzelf dienen op te nemen.