netwerking

Vergroot uw netwerk binnen de sector.

Op geregelde tijdstippen organiseert Koopkoepel activiteiten die leiden tot een sterker netwerk voor onze leden uit alle sectoren. Wij zetten hiervoor een intense samenwerking op poten – met zowel Zorgnet-Icuro als met het Vlaams Welzijnsverbond – op alle domeinen die enigszins met aankoop te maken hebben. Op regelmatige tijdstippen, en volgens noodzaak, geven we informatievergaderingen rond concrete dossiers. Daarnaast organiseren we regelmatig een leveranciersbeurs, aangevuld met relevante voordrachten en presentaties.