Op welke dossiers kunt u nog intekenen?

Intekenen op een raamovereenkomst afgesloten door Koopkoepel die al lopend is, kan enkel wanneer u onlangs lid werd van Koopkoepel.

Enkel tijdens de aanstellingsperiode open kan u intekenen op dossiers.

Na de aanstellingsperiode is intekenen op een raamovereenkomst die reeds in uitvoering is, enkel mogelijk voor nieuwe leden, en dit voor een beperkte periode.

We hebben echter ook een aantal dossiers waarop u steeds kan intekenen. Deze dossiers zijn aangeduid met (aanbod). Betreft het dossier geen overheidsopdracht, maar een samenwerkingsovereenkomst/aanbod (waar Koopkoepel enkel in bemiddelt en dus geen overheidsopdracht is omdat dit voor de voorzieningen kan afgesloten worden op 'aangenomen factuur'), dan kunt u wel nog laattijdig intekenen. Wij doen dit enkel bij moeilijk te beschrijven dossiers voor kleinere uitgaven per voorziening.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheid om nog in te tekenen op een lopende opdracht?

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy