Vormingstraject GDPR voor de sectoren ouderenzorg en OPH

Vormingstraject GDPR voor de sector ouderenzorg

Koopkoepel vzw organiseert een vormingstraject GDPR-conformiteit dat naast de regelgeving en tools vooral de praktische implementatieondersteuning aanreikt, zodat de organisatie zelf aan de slag kan. Hierbij is de inhoud afgestemd op de gedragscode en de tools voor de zorgsector, welke recent werden voorgesteld door Zorgnet Icuro.

Dit vormingstraject wordt begeleid door Peter Berghmans - White Wire, expert in gegevensbescherming en informatieveiligheid en dat specifiek binnen de zorgsector. Het traject omvat praktische begeleiding met methodieken, tips en tricks voor de realisatie van de regels in de eigen organisatie.

 

Doelstelling op deelnemersniveau:

 • kent de voorwaarden voor het verwerken van gezondheidsgegevens en kan deze
 • aftoetsen
 • kan deze verwerkingsvoorwaarden in een breder kader plaatsen, met name de relevante wetten en regels waaronder GDPR en de gedragscode uit de sector
 • Kent de basisprincipes van informatieveiligheid en gegevensbescherming
 • Weet de tools te gebruiken en te vertalen naar de eigen voorziening
 • Is in staat om de juiste vragen te stellen over genomen maatregelen
 • Kan een procedure uitschrijven en bewaken voor beleidsthema’s
 • Heeft kennis om een bewustwordingssessie in te vullen binnen de voorziening
 • Kan rollen en verantwoordelijkheden borgen binnen de voorziening

WORKSHOP 1 - BEWUSTWORDING EN GOVERNANCE

 • Praktische instructies ter bewustwording
 • Voorstel beleidstekst voor gegevensbescherming
 • Praktische tips bij het aanstellen van een DPO
 • Discussie over de rol van de veiligheidsconsulent
 • Uitklaren van taken en verantwoordelijkheden

INGEZETTE TOOLS:

 • Taakbeschrijving DPO
 • Veiligheidsbeleid

WORKSHOP 2 - register van verwerkingsactiviteiten

 • Bespreking van de activiteiten en processen in een WZC
 • Toelichting bij de aangereikte tool
 • Uitwerking van voorbeelden van concrete verwerkingen
 • Aanreiken methodiek om het register in de toekomst te beheren als een bedrijfsproces

INGEZETTE TOOL:

 • Register van verwerkingsactiviteiten

WORKSHOP 3 - beheer van verwerkers

 • Bespreking dienstencatalogus: software / verwerkers
 • Identificatie GDPR rollen
 • Toelichting bij de aangereikte tool
 • Doorlichting van typische verwerkersovereenkomsten

INGEZETTE TOOL:

 • Verwerkersovereenkomst

WORKSHOP 4 - rechten van de betrokkene

 • Toelichting bij het privacy reglement
 • Bijstand bij het uitwerken van procedures om uitoefening van rechten te faciliteren
 • Koppeling met patiëntenrechten

INGEZETTE TOOLS:

 • Geïnformeerde toestemming
 • Privacyreglement patiënten

WORKSHOP 5 - data protection impact assessment (dpia) en datalekken

DPIA

 • Wanneer is deze analyse nodig (criteria) ? Eénmalig of structureel?
 • Wat zijn de verplichtingen in deze analyse?
 • Wat is de rol van de DPO in dit verhaal?
 • Wat als er een verhoogd risico is aangetoond?

DATALEKKEN

 • Beoordeling van de impact van een gegevenslek
 • Interne processen voor identificatie en afhandeling van een gegevenslek

INGEZETTE TOOLS:

 • Privacy Impact Assessment
 • Procedure datalekken
 • Incidentmeldingsregister

 

Domein Groenhove – Bosdreef 5 – 8820 Torhout: 6/2 + 6/3 + 17/4 + 15/5 + 5/6
WZC Het Hof – Hofstraat 134 – 9100 Sint-Niklaas: 13/2 + 8/3 + 19/4 + 17/5 + 7/6
WZC Sint-Bernardus - Egenhovenstraat 22 - 3060 Bertem: 16/4 + 16/5 + 26/6 + 19/9 + 24/10

BIJKOMENT TRAJECT: vzw Tabor – Molenaarsstraat 26 – 9000 Gent op 11/9 + 9/10 + 6/11 + 4/12/2018 + 8/1/2019

 

Per locatie worden er maximum 20 deelnemers toegelaten.

Over de middag wordt een broodjesmaaltijd aangeboden.

 

prijs: 
€ 650.00

opleiding data

Vormingstraject GDPR - Gent
vzw Tabor
 • dinsdag 11 september 2018
 • dinsdag 9 oktober 2018
 • dinsdag 6 november 2018
 • dinsdag 4 december 2018
 • dinsdag 8 januari 2019
van 9u30
tot 15u30