faq

01. Vanaf wanneer dien ik de overheidsopdrachtenwetgeving te volgen?

Een eenvoudige vraag met een antwoord dikker dan de Van Dale....Maar, kort gezegd, vanaf het grensbedrag van € 30.000,00. Dit bedrag is te bekijken op jaarniveau, tenzij je een langer lopende overeenkomst maakt. Dan geldt de totale levensduur van de overeenkomst.
Bv. je koopt € 12.000,00 matrassen per jaar, en je wil een contract van 4 jaar (omwille van eenvormigheid): je bent onderhevig want het betreft een totaal van € 48.000,00.
Belangrijk: je bekijkt niet een product apart, maar een totaliteit (logische groepering) van producten. Bijvoorbeeld: werkkledij, verzorgingsmateriaal, medicatie, bedden.... Bv. niet biefstuk, maar vers vlees.

Inschrijven bij Koopkoepel betekent dat je in orde bent met de overheidsopdrachtenwetgeving.

02. Mijn aankoopbedrag is lager dan € 30.000,00, ik mag overal kopen?

Nee, de wetgeving bepaalt dat je concurrentie moet toelaten, maar bepaalt geen formaliteiten.
In de praktijk betekent dit dat je steeds moet kunnen aantonen dat je minimaal 3 kandidaten bevraagd hebt. Tenzij het gaat over pietluttigheden, dan toon je aan dat je handelt als een goede huisvader/-moeder.

03. Als ik bij Koopkoepel inschrijf op een dossier, dien ik dan ook effectief aan te kopen?

Ja, een inschrijving op een dossier is in feite hetzelfde als een overheidsopdracht voeren. Je bent gebonden aan het resultaat.
Bovendien is het zo dat een opdracht niet honoreren indruist tegen het principe van samenaankoop: wij hebben een verkeerd volume doorgegeven, de leverancier kan zijn woord niet houden omdat hij verkeerde info heeft gekregen. Zo benadeel je niet alleen de leverancier, maar vooral ook de medeleden. En in de toekomst verliest Koopkoepel alle geloofwaardigheid.
Trouwens, dit is de enige (wettelijk correct) werkende manier als aankoopcentrale.

04. Kan ik later inschrijven?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Enkel nieuwe leden kunnen dit.
Betreft het dossier geen overheidsopdracht, maar een aanbod, dan kan je wel nog laattijdig intschrijven. Wij doen dit enkel bij exclusieve aanbiedingen en voor kleinere uitgaven per voorziening. Koopkoepel onderhandelt de beste voorwaarden, en de leden kunnen hier gelijk welk moment op in gaan.

05. Mijn huidige leverancier geeft mij, na toewijzing van de opdracht waarin ik bij Koopkoepel inschreef, dezelfde of betere voorwaarden. Kan ik daar nog op ingaan?

Nee, want inschrijven op een opdracht van Koopkoepel is hetzelfde als zelf een overheidsopdracht uitschrijven. Je kunt dit niet zomaar terzijde schuiven, dit is een bindend engagement. Bovendien is er geen enkele garantie dat het hier wel degelijk over dezelfde diensten/producten gaat, met dezelfde algemene, administratieve en technische voorwaarden, dezelfde kwaliteitseisen….

06. Hoe lang mag een raamovereenkomst maximaal lopen?

De wetgever voorziet een maximale duur van 4 jaar (verlengingen inbegrepen), dit vanuit de bezorgdheid dat de markt steeds moet openstaan voor iedereen en erconcurrentie moet zijn. Daar kan enkel van afgeweken mits zeer gegronde redenen.

07. Opdrachten die ik zelf moet uitschrijven, hoe begin ik er aan?

Koopkoepel voorziet opleidingen, specifiek gericht op de kleinere opdrachten voor de zorg- en welzijnssector. Deze worden hernomen vanaf 2020.

08. Ik dien een opdracht uit te schrijven, maar weet niet of Koopkoepel dit ook doet?

Kijk op onze website onder ‘samenaankoop’ en klik op ‘bekijk onze dossiers’. Vind je niet terug wat je zoekt, klik dan nog even op ‘bekijk ons voortgangsrapport’, want daar vind je terug welke nieuwe dossiers in de pijplijn zitten.

09. Ik hoor dat een dossier is toegewezen, maar dat staat nog niet zo op de site?

Dat kan. Na gunning in de raad van bestuur volgt een stand-still periode. Deze duurt minstens 15 dagen. Wordt er binnen die periode schorsing van het dossier gevraagd, dan kan deze periode gevoelig uitgebreid worden. Zolang een dossier niet op ‘gegund’ staat, kan deze beslissing dus herroepen worden.

10. Ik wil inschrijven op een dossier, maar dit kan blijkbaar niet?

Nee. In de periode tussen het sluiten van de inschrijfperiode en toewijzing kan er niet ingeschreven worden, en kan er ook geen laattijdige inschrijving aangevraagd worden. Gedurende deze periode wordt het bestek gepubliceerd, worden de offertes ingediend en beoordeeld.

11. Blijven de toegewezen prijzen gelijk gedurende de ganse looptijd van het dossier?

Nee. Volgens de wet dienen wij prijsherziening in te bouwen, meestal aan de hand van de gezondheidsindex. Indien prijzen tijdens de looptijd van het contract worden geïndexeerd, dan kun je deze terugvinden via de knop ‘toegewezen offerte’ bij het dossier.

12. Hoe zie ik of een dossier wordt verlengd?

Een dossier wordt verlengd na een tevredenheidsenquête, of ook als het opvolgingsdossier nog niet kan worden toegewezen. Je kunt dit zien op de einddatum van de looptijd van het contract op de website.