Lid worden van Koopkoepel

U wenst ook van onze diensten te genieten of in te tekenen op een raamovereenkomst die door Koopkoepel werd afgesloten? Lid worden kan onder volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie is lid van Zorgnet/Icuro of van het Vlaams Welzijnsverbond en beschikt over het bewijs hiervan;
  • Uw organisatie heeft de structuur van een vzw.
  • U bent bereid om minstens 2 jaar lid te blijven en een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt aangerekend per vzw. Dit betekent dat assistentiewoningen, DVC's, LDC's ... die geen vzw zijn, geen lidmaatschapsbijdrage dienen te betalen. Voor WZC’s en voor algemene ziekenhuizen geldt elke campus als lidmaatschap.
  • U bent voor minder dan 50% btw-plichtig en bezorgt ons jaarlijks hiervan een attest.
  • De organisatie is bereid om een bijdrage te betalen per dossier. Deze bijdrage wordt vermeld in het overzicht van raamovereenkomsten.
  • De organisatie onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement.

De lidmaatschapsbijdragen zijn:

- Woonzorgcentrum: € 350,00
- CGG: € 150,00
- Algemeen ziekenhuis: € 500,00
- Psychiatrisch ziekenhuis: € 400,00
- Psychiatrische setting: € 150,00
- Klooster: € 150,00
- Koepel: € 150,00
- Bijzondere Jeugdzorg: € 150,00
- Kinderopvang: € 150,00
- OPH: € 350,00
- CAR: € 150,00
- Diverse (scholen): € 350,00 of € 150,00 (secundaire of lagere scholen)

Dossierbijdragen worden bepaald door volgende 3 elementen:

  • Werkvolume. Dit heeft betrekking op de inbreng van de stafmedewerker overheidsopdrachten van Koopkoepel. Bv een dossier voeding vraagt meer werkvolume dan een dossier onthardingszouten.
  • Omzet. Hoe groter de gemiddelde omzet per voorziening, hoe hoger de dossierbijdrage.
  • Inhuren externe expertise. Bij bepaalde dossiers zoals elektriciteit, aardgas, vuilniszakken ... wordt een externe consultant aangesproken.

De gemiddelde dossierbijdrage komt aan iets minder dan 1% van de omzet.

Hier kan u de factuurvoorwaarden vinden.

lid worden