Over Koopkoepel

wie zijn we?
raad van bestuur
hoe verloopt een dossier?
statuten en huishoudelijk reglement

Samenaankoop & expert in wetgeving rond overheidsopdrachten

Voor organisaties die de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen, is optimaal aankopen geen eenvoudige opdracht.

Koopkoepel is de partner in aankoopondersteuning voor organisaties uit de zorg- en welzijnssectoren. Onze meer dan 450 leden helpen we graag met volgende dienstverlening:

• We organiseren de samenaankoop van een zeer ruim aanbod diensten, gebruiks- en verbruiksgoederen. Inspraak van de leden en onze voeling met de sectoren enerzijds en ons engagement in de markt anderzijds zorgen ervoor dat we steeds het juiste product aan de juiste prijs kunnen aanbieden. Meer daarover leest u hier.
• Met onze doorgedreven expertise in de wetgeving overheidsopdrachten bieden we als ondersteunende partner ook graag advies voor onze leden.
• We bieden een netwerk voor onze leden waar we zorgen voor het uitwisselen van kennis, expertise en verbondenheid.
• Dankzij tal van opleidingen helpen we u de soms moeilijke wetgeving te begrijpen. We leggen u de verschillende aspecten van overheidsopdrachten uit in klare taal.

Ons enthousiast en ervaren team coördineert elk project met u. Het communiceren met de 450 leden en het beheren van onze projecten wordt eenvoudig met ons online platform.

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter
Frank Vanneuville, directeur WZC Meunyckenhof Koekelare

Leden
- Dirk De Byser, algemeen directeur WZC Hof ter Waarbeek Asse en WZC Van Lierde Hekelgem
- Jan De Maeseneire, directeur WZC St.-Anna Haaltert
- Bart Depelchin, directeur WZC Ten Anker Nieuwpoort
- Connie Depotter, directeur vzw MSI – WZC Sint Jozef Oostende
- Chris De Clerck, consultant aankoopbeleid vzw Tabor Gent
- Frank Hauspie, adviseur
- Ives Lambrecht, personeelsmanager vzw GVO Kortrijk
- Bart Man, directeur WZC Wintershove Vlamertinge
- Filip Maertens, directeur WZC Leiehome Drongen
- Sigrid Morel, verantwoordelijke aankoop vzw De Lovie Poperinge
- Nele Ottevaere, algemeen directeur vzw Groep Zorg H Familie - Afdeling WZC St.-Carolus Kortrijk
- Johan Scharlaken, directeur vzw Bejaardenzorg Maria Middelares Moorslede
- Patrick Vallé, directeur WZC St.-Anna Eernegem
- Lien Vandamme, directeur WZC OLV ter Westroze Westrozebeke
- Luc Vanloo, verantwoordelijke aankoop, vzw UNIE-K Brugge
- Brecht Verhaeghe, directeur vzw SintJozef wzc
- Luc Wicke, directeur vzw Arcade Gistel

 

1. vraagstelling

Vanuit een bepaald lid, of een groep van leden, kan de vraag komen om een bepaald project op te starten. Dit kan het beschrijven van een bepaald soort goed of dienst zijn waaraan behoefte bestaat binnen een bepaald soort voorziening(en).

2. prospectie

Koopkoepel staat in voor de prospectie en marktverkenning voor overheidsopdrachten. Bij moeilijke dossiers, bijvoorbeeld voor de groepsaankoop van energie of digitale televisie, doen we beroep op externe specialisten. Bedoeling hiervan is met ons bestek een zo optimaal mogelijk resultaat bereiken. We proberen het antwoord te vinden op volgende vragen:

  • Is er in meerdere voorzieningen behoefte aan het gevraagde?
  • Is het opportuun om deze opdracht op te nemen onder de vorm van een gegroepeerde opdracht? Zo ja, wat kan de optimale vorm zijn?
  • Zijn er geschikte aanbieders voor? Zo ja, welke is de optimale manier om dit in de markt te  zetten?

3. procedure

De Raad van Bestuur van Koopkoepel bespreekt het verslag van de vraagstelling en het voorafgaand onderzoek. Die oordeelt of het opportuun is om de opdracht aan te vatten. Is dat zo, dan wordt een projectleider aangesteld om het project samen met de administratieve diensten op te starten. Wordt niet op de vraag ingegaan, dan wordt de vragende partij op de hoogte gebracht. De projectcommissie vat hierna de activiteiten aan en finaliseert met een gemotiveerd besluit om het project al dan niet te gunnen.
Koopkoepel voert de volledige procedure van de overheidsopdracht en doen dat met optimale zorg en professionaliteit. Dit om te vermijden dat u als organisatie die intekent op de overeenkomst zelf risico loopt om in gerechtelijke procedures meegesleurd te worden. Hierin neemt Koopkoepel steeds zelf de verantwoordelijkheid.

4. beslissing

Wanneer de Raad van Bestuur de opdracht al dan niet gunt en we een bestek publiceren, sturen we u een e-mail en plaatsen we het bestek al dan niet online . Enkel gedurende een bepaalde periode kunt u intekenen op een opdracht. Ook indien u momenteel nog een lopende verbintenis hebt en pas later wenst in te stappen, moet u tijdens de periode al intekenen. U vermeldt bij intekening dan gewoon vanaf welk moment u zal instappen.

5. opvolging

Koopkoepel volgt alle aspecten van het contract op. Elke maand maken wij een overzicht van de dossiers, samen met het voortgangsrapport . De communicatie met de leverancier verloopt wel steeds via de intekenende organisatie.

statuten en huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Voor de statuten kan u deze link raadplegen.